Meer dan 200 winkels, altijd een specialist bij jou in de buurt

Ophalen in de winkel binnen 24 uur

Gratis thuislevering vanaf 50€

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE COLOCO CLUB
Geldig voor België en het Groothertogdom Luxemburg
Publicatiedatum: mei 2019.

I.Inleiding

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het klantenbindingsprogramma "Coloco Club" van ANISERCO NV, met maatschappelijke zetel te 1702 Dilbeek, Noordkustlaan 16 A bus 3.

De Coloco Club van de Tom&Co winkels werd opgericht om u te voorzien van informatie en promoties die zijn afgestemd op uw voorkeuren en die van uw huisdieren.

Met de Coloco Kaart kunt u Coloco Punten verzamelen bij de aankoop van producten en/of diensten in de deelnemende Tom&Co winkels (met uitzondering van diensten van zelfstandigen, dieren, cadeaubonnen, eetkommen van het hart, Pet’s Budget). In ruil voor deze punten ontvangt u Digitale kortingsbonnen ter waarde van € 2,5 per 250 verzamelde punten (1 punt per uitgave van € 2) die kunnen worden gebruikt als betaalmiddel in de deelnemende Coloco Club winkels.
De Coloco Club stelt u ook in staat om te profiteren van gerichte promoties die door Tom&Co en/of in samenwerking met partners zijn geselecteerd en om uitnodigingen te ontvangen voor specifieke workshops en evenementen.

Uw deelname aan de Coloco Club is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden in hun meest recente versie kunnen op elk moment worden geraadpleegd op https://www.tomandco.com/nl-be/Algemene-voorwaarden/. Zij kunnen ook worden aangevraagd bij de Tom&Co Klantendienst (zie contactgegevens in artikel 13.7).

II.Definities

De onderstaande definities hebben de volgende betekenis:

Digitale kortingsbon of Bon: digitale kortingsbon die wordt toegekend aan de Houder die een bepaald aantal Punten heeft verzameld en die wordt in mindering gebracht bij zijn volgende aankoop in een deelnemende Winkel. Op dit moment bedraagt de Digitale kortingsbon € 2,5 per 250 verzamelde punten.

Gelukkige verjaardag: Digitale kortingsbon die de Houder op zijn verjaardag ontvangt als hij deze aan ANISERCO heeft doorgegeven bij zijn inschrijving bij de Coloco Club. Op dit moment bedraagt de Gelukkige verjaardagspremie 10% en is geldig voor één (1) maand vanaf de datum van uitgifte op elke aankoop met een totaalbedrag van minstens € 35,- in een deelnemende Winkel.

Coloco Kaart of Kaart: de kaart die de Klant kan aanvragen in een Winkel die de Houder ervan identificeert, en hem in staat stelt Coloco Punten te verzamelen en, indien zijn profiel is vervolledigd, te genieten van de andere voordelen van de Coloco Club.

Klant: de natuurlijke persoon die zich inschrijft bij de Coloco Club of een aankoop doet of een Coloco Kaart aanvraagt.

Coloco Club: alle voordelen waartoe de Klant toegang heeft door zich in te schrijven in een Winkel, op de Tom&Co Website (https://www.tomandco.com/) of op https://www.tomandco.com/nl-be/Diensten/Coloco-klantenkaart/.

Account of Profiel: persoonlijke onlinepagina die de Klant in staat stelt de voordelen van de Club, het saldo van zijn punten en zijn persoonlijke gegevens te raadplegen en te beheren.

Inschrijvingsformulier: formulier dat online moet worden ingevuld op de Tom&Co website of op www.coloco.club om de inschrijving bij de Coloco Club te vervolledigen en lid te worden.

Winkel: elke Tom&Co verkoopruimte die deelneemt aan de Coloco Club en gevestigd is in België of het Groothertogdom Luxemburg.

Voorkeurswinkel: Winkel gekozen door de Klant op het moment van registratie als zijn gebruikelijke winkel. In de regel is de Voorkeurswinkel degene die de Kaart heeft uitgegeven. De Voorkeurswinkel kan te allen tijde door de Klant worden gewijzigd via de Website (www.coloco.club of www.tomandco.com).

Partner: bedrijf dat contractueel verbonden is met ANISERCO (Tom&Co) waarvoor het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is om Digitale kortingsbonnen te gebruiken of Coloco Punten te verzamelen.

Coloco Punten of Punten: punten die de Houder met de Coloco Kaart kan verdienen bij de aankoop van producten en/of diensten in de deelnemende Tom&Co winkels (met uitzondering van diensten van zelfstandigen, dieren, cadeaubonnen, eetkommen van het hart, Pet’s Budget).

9+1 Programma: programma dat, bij de aankoop van 9 identieke producten die zijn geïdentificeerd als gedekt door het programma, u gratis recht geeft op het 10e product.

Alleen geldig in de winkelruimte.

Klantendienst: Tom&Co's dienst waar u uw vragen en verzoeken naartoe kunt sturen. Deze kan per e-mail en per post worden gecontacteerd op de in artikel 13.7 genoemde contactgegevens.

Website: de websites www.tomandco.com/nl-behttps://www.tomandco.com/nl-be/Diensten/Coloco-klantenkaart en alle andere websites die door of op verzoek van ANISERCO (Tom&Co) zijn gemaakt. Houder: natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder, die in België of Luxemburg verblijft en die is toegetreden tot de Coloco Club.

Tom&Co: ANISERCO NV, met maatschappelijke zetel te 1702 Dilbeek, Noordkustlaan 16A, bus B3, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0443.164.888, met handelsnaam "Tom&Co",

Welcome Pack: Digitale kortingsbon aangeboden aan de klant bij het afronden van zijn inschrijving bij de Coloco Club. Op dit moment bedraagt de korting van de Welcome Pack 10% en is deze geldig voor twee (2) maanden vanaf de datum van uitgifte op elke aankoop van in totaal minstens € 35,- in de Voorkeurswinkel.

III.Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aspecten van de relatie tussen de Klant/Houder en Tom&Co of de Winkels (en eventueel latere Partners) in het kader van de Coloco Club. Door zich in te schrijven bij de Coloco Club, gaat de Houder een overeenkomst aan met Tom&Co, waarvan de voorwaarden deze algemene voorwaarden zijn. Wat Coloco Club betreft, hebben deze algemene voorwaarden voorrang op alle andere algemene voorwaarden die niet specifiek gericht zijn op de Coloco Club.

Aspecten van de meer algemene relatie tussen de Klant/Houder en Tom&Co worden beheerst door de algemene voorwaarden die beschikbaar zijn op de website: https://www.tomandco.com/nl-be/Algemene-voorwaarden/.

IV.Aanvraag tot inschrijving bij de Coloco Club en de Coloco Kaart

4.1 De Coloco Kaart - De kaart wordt gratis uitgegeven in de Winkel.

De Kaart is strikt persoonlijk voor de Klant/Houder. Deze laatste is verantwoordelijk voor het uitlenen van zijn Kaart of het delen van zijn Kaartnummer met derden. De aansprakelijkheid en verplichtingen van de Kaarthouder in geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van de Kaart worden uiteengezet in artikel 9.2 en 9.3 van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de Klant een Kaart aanvraagt, hetzij via de Website of in de Winkel.

4.2 Aanvraag van de Kaart in een Winkel - Bij het aanvragen van een Kaart in de Winkel verloopt de procedure voor het voltooien van de inschrijving en het ontvangen van de Kaart als volgt:

- de Klant deelt zijn e-mailadres mee aan de medewerker van de kassa van de Winkel.

Indien de Klant niet over een e-mailadres beschikt of dit niet wenst te delen, kan hij de Winkel vragen een adres aan te maken dat uitsluitend "gewijd" is aan de Kaart in het volgende formaat: support@coloco.club

- de Klant ontvangt onmiddellijk een Coloco Kaart,

- een automatische e-mail wordt naar de Klant gestuurd met een link die hem in staat stelt zijn online inschrijving op de Website te voltooien. De Klant kan zich ook rechtstreeks op de Website inschrijven met behulp van zijn Kaartnummer en het emailadres dat hij in de Winkel heeft opgegeven. Indien de Klant niet langer over het Kaartnummer beschikt, kan hij via een link op de Website een e-mail ontvangen om een wachtwoord aan te maken.

Indien de Klant zijn inschrijving niet voltooid, kan hem een automatische herinneringsmail worden gestuurd.

4.3 Aanvraag van de Kaart via de Website - Wanneer de Klant zijn aanvraag via de Website indient, verloopt de procedure als volgt:

- de Klant vult de gegevens in die nodig zijn voor de inschrijving op de Website (www.tomandco.com/nl-be of https://www.tomandco.com/nl-be/Diensten/Coloco-klantenkaart/),

- Hij ontvangt zijn Coloco Kaart als hij de Winkel bezoekt, als hij dit verzoekt. De Winkel zal de Kaart koppelen aan de Klantaccount van de Klant die door de Klant op de Website is aangemaakt met behulp van de voor- en achternaam, de postcode en het e-mailadres die door de Klant zijn opgegeven om zich op de Website in te schrijven.

4.4 Controle van het verzoek en de gegevens - De Klant machtigt Tom&Co om contact met hem/haar op te nemen door middel van zijn/haar e-mailadres of andere contactgegevens die op het inschrijvingsformulier worden vermeld, om, indien nodig, de juistheid van zijn/haar verzoek en de verstrekte gegevens te verifiëren.

V.Coloco Club lidmaatschap - Coloco-Account

5.1 Minimumleeftijd - De Klant moet minstens 18 jaar oud zijn om zich als Houder van een Account en Kaart te registreren.

5.2 Voltooiing van het lidmaatschap - Om zijn inschrijving bij de Coloco Club te voltooien, moet de Klant het online Inschrijvingsformulier invullen en een Account aanmaken.

De Account zal worden geactiveerd zodra de noodzakelijke gegevens over de Houder op de Website zijn ingevuld en hij/zij deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. De Houder is verantwoordelijk voor het verlenen van toegang aan derden tot zijn Account.

5.3 Verplichte en optionele gegevens - Om de Coloco Kaart aan te vragen en de Punten te kunnen verzamelen, is alleen de mededeling van het e-mailadres verplicht. Indien de Klant niet over een e-mailadres beschikt of dit niet wenst te delen, kan hij de Winkel vragen een adres te creëren dat uitsluitend "gewijd" is aan de Kaart in het volgende formaat: support@coloco.club.

Om het inschrijvingsproces te voltooien en te genieten van de andere voordelen van de Coloco Club, moet de Klant in het Inschrijvingsformulier de titel "Over U" invullen. De gegevens die moeten worden meegedeeld, worden op dit formulier aangeduid met een sterretje (*). Dit omvat de volgende gegevens: naam, voornaam, burgerlijke stand, postcode, Voorkeurswinkel, geboortedatum. De Klant kan, indien hij dit wenst (facultatieve en optionele gegevens), ook zijn mobiel telefoonnummer meedelen of aangeven of hij een beroepsbeoefenaar is.

De Klant kan, indien hij dit wenst, ook het deel van het Inschrijvingsformulier "Over uw huisdier" invullen en het (de) "dierlijke" luik(en) kiezen dat hij wenst in te vullen (hond, kat, vis, knaagdieren, enz...) en dat (die) elk bepaalde verplichte velden bevat die geïdentificeerd worden met een sterretje *.

De voltooiing van de inschrijving kan worden ingevuld zonder het luik "Over uw huisdier" van het Inschrijvingsformulier in te vullen, maar in dit geval zullen de voordelen en informatie die naar de klant worden gestuurd minder gepersonaliseerd zijn.

Ten slotte kan de Klant, door verschillende vakjes aan te kruisen, zijn toestemming geven om hem informatie over producten en diensten of promoties toe te sturen.

5.4 Onafgewerkte inschrijving - gevolgen - Indien de Klant een Kaart in een Winkel aanvraagt maar zijn inschrijving op de Website niet afrondt (bijvoorbeeld indien hij niet over een e-mailadres beschikt of dit niet wenst te delen), kan hij enkel genieten van de volgende voordelen: 1°) het verzamelen van Punten en Digitale kortingsbonnen gekoppeld aan deze Punten en 2°) de stempels van het 9+1 Programma. De Klant zal echter niet kunnen profiteren van de andere voordelen van de Coloco Club.

VI.Weigering of intrekking van de Coloco Kaart

6.1 Tom&Co kan de aanvraag voor de Coloco Kaart weigeren of de Kaart intrekken indien:

a. alle gegevens die nodig zijn voor de deelname aan de Coloco Club niet correct zijn ingevuld.

b. de Klant/Houder heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt op het moment van het invullen van het Inschrijvingsformulier en/of het verkrijgen van de Coloco Kaart;

c. de Klant/houder had/heeft een geschil met Tom&Co (ANISERCO);

d. de Klant/Houder heeft (ook in het verleden) het gebruik van de Coloco Kaart, Kortingsbonnen of Coloco Punten misbruikt of geprobeerd te misbruiken.

6.2 Gevolgen van weigering of intrekking- De Kaart wordt onmiddellijk gedeactiveerd en de account wordt verwijderd. De Klant/Houder moet zijn Kaart onmiddellijk in een Winkel inleveren.

De Klant/Houder kan geen beroep aantekenen bij Tom&Co indien zijn aanvraag is afgewezen of indien zijn Coloco Kaart werd ingetrokken om een van de in artikel 6.1 genoemde redenen. Punten die reeds zijn verzameld in overeenstemming met deze voorwaarden worden geacht nooit te zijn toegekend.

Indien de intrekking van de Kaart gerechtvaardigd is door misbruik of poging tot misbruik, is de Klant verplicht ANISERCO (Tom&Co) of de Winkel te vergoeden voor enige schade die direct of indirect geleden is.

VII.Voordelen van de Coloco Club

7.1 De Coloco Kaart

7.1.1 Met de Coloco Kaart kunt u Coloco Punten verzamelen bij de aankoop van bepaalde producten en diensten in de deelnemende Tom&Co winkels (met uitzondering van diensten die worden geleverd door zelfstandigen, dieren, cadeaubonnen, eetkommen van het hart, Pet’s Budget). Het verzamelen van Coloco Punten kan in de toekomst worden uitgebreid tot de aankoop van producten of diensten van partners.

De bijgewerkte lijst van Winkels is op verzoek verkrijgbaar bij de Klantendienst of via de Website. Indien het verzamelen van Punten zou worden uitgebreid tot Partners, zou hun lijst op verzoek beschikbaar zijn of via de Website worden meegedeeld. Indien een Partner zijn deelname aan de Coloco Club beëindigt, blijven de Coloco Punten die de houder van de Coloco Club van deze Partner heeft verkregen, geldig op de Kaart staan.

7.1.2 De geldigheid van de Coloco Kaart is in principe onbeperkt (zolang de Coloco Club operationeel is).

Als de Kaart echter gedurende één jaar (365 dagen) niet meer wordt gebruikt, behoudt Tom&Co zich het recht voor om de Kaart te deactiveren en de betreffende Account te verwijderen. Opgespaarde punten worden automatisch geannuleerd.

De Kaarthouder wordt 3 maanden voor de sluiting van de Account op de hoogte gebracht via een van de door de Klant verstrekte contactgegevens. Hergebruik van de Kaart gedurende deze periode van 3 maanden zal de Account automatisch opnieuw activeren.

7.2 De Punten

7.2.1 Elke 2 (twee) euro van het totale aankoopbewijs geeft u momenteel recht op 1 (één) punt. Tom&Co behoudt zich het recht voor om in de toekomst het bedrag van de aankoop die recht geeft op één Punt te wijzigen.

De voorwaarden waaronder Coloco Punten bij Partners kunnen worden verzameld, worden door deze Partners onafhankelijk van elkaar bepaald en kunnen daarom verschillen. Het is de verantwoordelijkheid van de Houder om de algemene voorwaarden van de Deelnemende Partners aandachtig te lezen en hun websites te raadplegen.

7.2.2 Tom&Co en Partners kunnen extra Coloco Punten aanbieden voor speciale en éénmalige promotionele acties. Deze specifieke promoties worden geadverteerd in de Winkels, op de Website, via elektronische middelen indien de Klant hiermee heeft ingestemd, of via andere niet-personaliseerde communicatiemiddelen.

7.2.3 Coloco Punten die verband houden met de aankoop van producten of diensten (met uitzondering van diensten geleverd door zelfstandigen, dieren, cadeaubonnen, eetkommen van het hart, Pet’s Budget) kunnen alleen worden geregistreerd op vertoon van de Coloco Kaart door de Klant aan de kassa. Indien hij niet in het bezit is van zijn Kaart, zal het verzamelen van Punten enkel mogelijk zijn indien hij zijn naam, gsm of e-mailadres meedeelt aan het personeel van de kassa.

7.2.4 Een overzicht van de Coloco Punten met betrekking tot de aankopen en het totale aantal verzamelde Coloco Punten staat op de kassabon en kan ook door de Houder worden geraadpleegd op zijn online Account (https://www.tomandco.com/nl-be/Diensten/Coloco-klantenkaart/).

7.2.5 Het is niet mogelijk om Coloco Punten toe te voegen aan de Account van een Houder met behulp van aankoopbewijzen van een andere Klant en/of Houder.

7.2.6 Indien de Klant gedurende 1 jaar (365 dagen) geen aankoop meer doet, gaan de gespaarde Punten verloren. Binnen 3 maanden voor de vervaldag zal een herinnering worden gestuurd aan de Klant.

7.3 Digitale kortingsbon

7.3.1 Op dit moment geven 250 (tweehonderdvijftig) Coloco Punten recht op 1 (één) Digitale kortingsbon van 2,5 euro (twee euro vijftig cent). Tom&Co behoudt zich het recht voor om het aantal Coloco Punten dat nodig is om een Digitale kortingsbon te verkrijgen en de waarde van de Bon in de toekomst te wijzigen.

De kassier in de Winkel vermeldt wanneer de 250 punten zijn bereikt. De Houder kan dan aan de kassier aangeven dat hij/zij direct of niet direct wenst te genieten van de Digitale kortingsbon.

7.3.2 De Bon is 1 (één) jaar geldig vanaf de datum van afgifte aan de Klant (d.w.z. vanaf het moment dat hij ervan op de hoogte wordt gebracht dat hij in totaal 250 punten heeft verzameld). Na deze datum van 1 (één) jaar is de Bon niet meer bruikbaar.

7.3.3 De Kortingsbon kan worden gebruikt bij de aankoop van producten of diensten in elke Winkel. Later zal Tom&Co in staat zijn om het gebruik van de Bonnen met Partners uit te breiden.

7.3.4 Kortingsbonnen kunnen in geen geval worden ingewisseld tegen contant geld.

7.4 Speciale en tijdelijke aanbiedingen

De Coloco Kaart biedt in bepaalde gevallen ook toegang tot speciale en tijdelijke promoties of voordelen die beperkt kunnen zijn tot bepaalde Winkels (of, later, Partners). Deze aanbiedingen worden geplaatst in de betreffende Winkels (of Partners), op de Website of in de e-mails die de Houder ontvangt.

7.5 Het 9+1 programma

7.5.1 De Coloco Kaart geeft de Kaarthouder ook de mogelijkheid om te profiteren van het 9+1 Programma: bij aankoop van 9 identieke producten die geïdentificeerd zijn als gedekt door het Programma, ontvangt de Klant automatisch het 10e product gratis. De 9 aankopen moeten zijn gedaan binnen een jaar na de eerste aankoop.

Deelnemende Partners en merken worden op de Website, in de Winkel of op de kaarten van het 9+1 programma geplaatst.

7.5.3 Het 9+1 Programma kan worden gecombineerd met het Coloco Puntensysteem in die zin dat de aankoop van de producten waarop het 9+1 Programma betrekking heeft, ook het recht geeft om Punten te verzamelen.

7.5.4 Tom&Co behoudt zich het recht voor om dit 9+1 Programma op elk moment te wijzigen of te beëindigen zonder opgave van redenen.

7.6 Het Welcome Pack

7.6.1 Bij het afronden van de inschrijving in de Coloco Club, biedt Tom&Co de Klant een 10% Digitale kortingsvoucher aan die 2 maanden geldig is bij elke aankoop van minstens 35 euro in de Winkel die de Klant in zijn profiel als Voorkeurswinkel of Gebruikelijke Winkel heeft geselecteerd. Na deze periode van 2 maanden zal de Bon verstreken zijn.

7.6.2 Tom&Co behoudt zich het recht voor om het aanbod in verband met het "Welcome Pack" op elk moment te wijzigen zonder dat Tom&Co verplicht is haar beslissing te motiveren. Zij kan het voordeel echter niet intrekken bij de Klant/Houder die reeds een Coloco Kaart heeft aangevraagd vóór de publicatie van de beëindiging of wijziging van het aanbod.

7.6.3 Tom&Co behoudt zich het recht voor om andere welkomstaanbiedingen toe te voegen die éénmalig en tijdelijk kunnen zijn.

7.7 De Verjaardagscadeaubon

7.7.1 De houder ontvangt op zijn verjaardag (indien hij dit heeft meegedeeld bij zijn inschrijving bij de Coloco Club) een automatische Digitale kortingsvoucher van 10% die gedurende 1 maand geldig is bij elke aankoop van minstens 35 euro in een Winkel.

Na deze periode van 1 (één) maand is de Bon verstreken.

7.7.2 Dit voordeel zal niet van kracht zijn zodra de Coloco Club is opgericht. Tom&Co behoudt zich het recht voor om deze op de datum van haar keuze te implementeren en de waarde van de Verjaardagscadeaubon op elk moment te wijzigen.

VIII.Beëindiging door de Houder van zijn deelname aan de club

8.1 De Houder kan zijn deelname aan de Coloco Club te allen tijde beëindigen door contact op te nemen met de Tom&Co Klantendienst via de in artikel 13.7 vermelde contactgegevens of door zijn Account te verwijderen via de Website (www.tomandco.com/nl-be, https://www.tomandco.com/nl-be/Diensten/Coloco-klantenkaart/).

8.2 De Kaart wordt gedeactiveerd en de Account wordt gesloten. Coloco Punten worden automatisch verwijderd met het Account. Een e-mail ter bevestiging van de sluiting van de Account zal naar de Houder worden gestuurd.

De Kaarthouder is verplicht om de Kaart terug te sturen naar een Winkel of naar het adres van Aniserco (Tom&Co) zoals vermeld in sectie 13.7.

IX.Verlies, diefstal, storing of frauduleus gebruik van de Coloco Kaart

9.1 Eigendom van de kaart - De Colocokaart blijft eigendom van Tom&Co (Aniserco).

9.2 Verplichting tot informatieverstrekking in geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik - De Klant/Houder is verplicht om Tom&Co (zie contactgegevens in art. 13.7) onmiddellijk op de hoogte te brengen van het verlies, de diefstal, het misbruik of elke andere vorm van frauduleus gebruik van zijn Kaart. De Klant/Houder is als enige verantwoordelijk voor de aansprakelijkheid en de eventuele schadelijke gevolgen die verbonden zijn aan het ontbreken of de vertraging van de informatie van Tom&Co.

9.3 Gevolg bij verlies of diefstal - In geval van verlies of diefstal van de Kaart kan de Houder een nieuwe Kaart in de Winkel aanvragen. Indien de Kaarthouder zijn inschrijving bij de Coloco Club online heeft voltooid, wordt de nieuwe Kaart gekoppeld aan de bestaande Account door middel van het e-mailadres van de Kaarthouder waarmee de Account is geactiveerd. De geldig verdiende Punten en de voordelen en aanbiedingen die vóór het verlies of de diefstal zijn toegekend, worden overgedragen op de nieuwe Kaart. Indien de Kaarthouder niet de nodige informatie had verstrekt om zijn online inschrijving te voltooien of zijn Kaart had verkregen via een "specifiek" emailadres, kan de nieuwe Kaart niet worden gekoppeld aan het oude Account. Punten gekoppeld aan de oude kaart gaan verloren.

9.4 Vertraging of schade in geval van deactivatie of vervanging van de Kaart - Tom&Co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging of enige schade in verband met de vervanging of deactivatie van de Coloco Kaart, behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout van haar kant.

9.5 Storing in de Kaart - In geval van problemen met het gebruik van de Kaart, kan de Kaarthouder deze problemen melden bij de Tom&Co Klantendienst (zie contactgegevens in artikel 13.7). Deze laatste zal de nodige maatregelen nemen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen, zonder hiervoor verantwoordelijk te worden gesteld.

Een defecte Kaart of een beschadigde Kaart kan op eenvoudig verzoek in de Winkel worden vervangen. Als de Kaarthouder zijn registratie bij de Coloco Club online heeft voltooid, kunnen de opgeslagen Coloco Punten naar de nieuwe Kaart worden overgeboekt met behulp van de naam, voornaam, e-mailadres en postcode gekoppeld aan de bestaande Account.

9.6 Misbruik of frauduleus gebruik van de Kaart, Bons of niet-naleving van deze algemene voorwaarden door de Houder - In geval van misbruik of frauduleus gebruik van de Kaart of de Digitale kortingsbonnen, niet-naleving van deze algemene voorwaarden of ernstige aanwijzingen van een van de bovenvermelde gedragingen van de Klant/Houder, behoudt Tom&Co zich het recht voor om de Kaart te deactiveren en de Account met onmiddellijke ingang te verwijderen.

Als gevolg hiervan worden alle Coloco Punten die op de Kaart voor deze rekening zijn gespaard en alle geldige Digitale kortingsbonnen automatisch geannuleerd.

Tom&Co behoudt zich ook het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht om de fraude van de Houder/Klant te stoppen.

X.Het al dan niet verzamelen van Punten bij bepaalde aanbiedingen en/of promoties.

10.1 Tom&Co en de Partners behouden zich het recht voor om te weigeren Punten toe te kennen bij de aankoop van producten of diensten die het onderwerp zijn van andere specifieke voordelen, promoties en/of aanbiedingen. Deze specifieke aanbiedingen zijn beperkt in de tijd (vermeld op de aanbieding).

10.2 Digitale kortingsbonnen kunnen echter wel worden gebruikt om promotionele producten of diensten aan te schaffen.

XI.Status van promoties of gepersonaliseerde voordelen

Mededelingen van promoties of gepersonaliseerde voordelen door Tom&Co of Partners aan de Houder/Klant, op welke wijze dan ook, per post, e-mail of op de Website, vormen hoogstens een contractvoorstel en zijn in principe geen bindend aanbod. De betreffende communicatie nodigt de Klant/Houder uit om het aanbod te lezen. Tom & Co heeft altijd het recht om een verkoop te weigeren of te annuleren als er een geschil is met de Klant/Houder. Bovendien machtigt de Klant/Houder Tom&Co om contact met hem/haar op te nemen om de juistheid van de verkoop na te gaan.

XII.Eerbiediging van de privacy - Bescherming van uw persoonlijke gegevens

12.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Klant - Tom&Co (Aniserco SA) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die u in het kader van de Coloco Club meedeelt. Tom&Co heeft een Coördinator belast met het toezicht op de bescherming van de persoonsgegevens aangesteld die kan worden gecontacteerd via e-mail op support@coloco.clubof per post op : Tom&Co (Privacy Coördinator) Noordkustlaan 16A B3 1702 Dilbeek.

12.2 Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt ? De verwerkte persoonsgegevens zijn de gegevens als bedoeld in artikel 5.3 alsmede het Coloco Kaartnummer en de producten en diensten die de klant met zijn Coloco Kaart heeft aangeschaft of de voordelen die hij met zijn Coloco Kaart heeft genoten. Indien de Klant cookies accepteert op de Website of via de instellingen van zijn internetbrowser, worden zijn interesses en voorkeuren op basis van zijn surfgedrag op de Website ook verzameld door middel van deze cookies. Tom&Co's cookiebeleid is beschikbaar op haar Website via de volgende link: https://www.tomandco.com/nl-be/Cookies/

12.3 Op welke basis en voor welke doeleinden worden de persoonlijke gegevens van de klant verwerkt ? Tom&Co zorgt ervoor dat zij alleen de noodzakelijke (adequate) gegevens verwerkt met betrekking tot de verzoeken van de Klant.

De verwerking van de gegevens van de Klant vindt plaats op basis van zijn toestemming die voortvloeit uit de aanvraag van zijn Kaart, zijn vrijwillige inschrijving bij de Cocolo Club en zijn mogelijke keuze om het luik "Over uw huisdier" van het Inschrijvingsformulier in te vullen. De verwerking van de gegevens vindt eveneens plaats om de uitvoering van het met de Klant gesloten contract mogelijk te maken door zijn inschrijving bij de Coloco Club en volgens de keuzes die hij heeft gemaakt.

De gegevens die in deze databases door Tom&Co worden verwerkt, worden verwerkt voor de volgende finaliteit (doeleinden):

- reageren op het verzoek van de Klant om een Kaart,

- met de Klant te communiceren om hem in staat te stellen zijn lidmaatschap af te ronden (door het sturen van een automatische e-mail met de link om zijn inschrijving af te ronden), of om elk ander verzoek van zijn kant, zoals het vergeten van zijn wachtwoord, te beheren.

- de Coloco Club beheren en uitvoeren: in het bijzonder de aankopen van de Klant voor het verzamelen van Coloco Punten of andere specifieke aanbiedingen registreren; de toekenning van het Welcome Pack, Digitale kortingsbonnen of Verjaardagscadeaubonnen toestaan.

Met specifieke toestemming van de Klant (opt-in of vakje aankruisen) en afhankelijk van de keuzes die hij heeft gemaakt, zal Tom&Co ook zijn persoonlijke gegevens verwerken voor verzending:

- Tom&Co en Coloco e-Nieuwsbrieven met algemene informatie en promoties die beschikbaar zijn in de Winkels (en eventueel later met Partners) en op de Website;

- Tom&Co en Coloco e-Nieuwsbrieven met specifieke informatie en promoties in de Winkels (en eventueel later met Partners) en op de Website. Speciale promoties en gepersonaliseerde informatie op basis van aankopen met behulp van de Coloco Kaart, online surfgedrag (afhankelijk van de instellingen die u hebt gekozen voor uw computer) en gegevens die u verstrekt door het invullen van het Inschrijvingsformulier (ofwel alleen het luik "Over u" of het luik "Over uw huisdier"), dat beschikbaar is in het online profiel.

Tom&Co verwerkt ook de persoonsgegevens van de Klant op basis van zijn legitieme belangen voor:

- het opsporen van fraude en overtredingen van de algemene voorwaarden van de Coloco Club;

- het onderhoud van haar website;

- de verdediging van haar belangen voor de rechtbank.

Tot slot verwerkt Tom&Co de persoonsgegevens van de Klant wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die hem is opgelegd.

12.4 Met wie worden de persoonsgegevens van de Klant gedeeld ? Een deel van de gegevens van de Klant wordt gedeeld met de Winkels, maar alleen voor zover dat nodig is om de Winkels in staat te stellen de Klant hun Kaart te geven en hem toegang te geven tot de voordelen van de Coloco Club.

Onder voorbehoud van de technische partners (zie volgende paragraaf), zullen de persoonsgegevens van de Klant niet worden doorgegeven aan derden (zelfs niet aan de Partners) zonder zijn schriftelijke toestemming, behalve in de volgende uitzonderlijke omstandigheden:

- indien Tom&Co hiertoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving of een gerechtelijke procedure (zoals een rechterlijke uitspraak);

- met het oog op een onderzoek naar aanleiding van vermoedelijke of daadwerkelijke fraude of andere onwettige handelingen;

- indien Tom&Co daartoe wordt gedwongen op verzoek van de autoriteiten (inclusief de rechterlijke macht) of de politie;

- indien Tom&Co van mening is dat een dergelijke communicatie noodzakelijk is om fysieke of financiële schade te voorkomen.

De "technische" partners van Tom&Co, zoals de computerspecialisten die de Website onderhouden of andere partners of consultants die in contact kunnen komen met de databases, servers of enig ander besturingssysteem waarin Klantgegevens worden opgeslagen, kunnen tijdens hun dienstverlening toegang hebben tot de gegevens.

Tom&Co zorgt ervoor dat deze "technische" partners gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de voorschriften inzake gegevensbescherming.

12.5 De rechten van de Klant ten aanzien van zijn persoonsgegevens - De Klant heeft het recht ten aanzien van zijn persoonsgegevens:

• om er toegang tot te hebben en ze te raadplegen;

• om ze te laten corrigeren als ze onnauwkeurig of onvolledig zijn;

• haar toestemming voor de verwerking van haar gegevens te allen tijde kosteloos in te trekken;

• om zich, om redenen die verband houden met haar specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van haar gegevens door Tom&Co op basis van haar rechtmatige belang (tenzij Tom&Co aantoont dat er rechtmatige en dwingende redenen voor de verwerking zijn die prevaleren boven de belangen en rechten van de Klant);

• te verzoeken om de verwijdering van hun gegevens (recht om te worden vergeten) onder de voorwaarden van artikel 17 van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG);

• te verzoeken om beperking van de verwerking van haar gegevens onder de voorwaarden van artikel 18 van het AVG (bijvoorbeeld gedurende de tijd die Tom&Co nodig heeft om de juistheid van de gegevens te controleren in geval van een geschil over dit onderwerp);

• haar gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen onder de voorwaarden van artikel 20 van het AVG.

12.6 Hoe kan de Klant zijn rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens uitoefenen ? De Klant kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen of een vraag stellen met betrekking tot zijn persoonsgegevens:

- per post aan: Tom&Co (Privacy Coordinator), Noordkustlaan 16A B3 - 1702 Dilbeek.

- per e-mail op support@coloco.club

Tom&Co zal de Klant altijd vragen om een kopie van zijn identiteitskaart (alleen de voorkant) te verstrekken om hem ondubbelzinnig te kunnen identificeren en ervoor te zorgen dat het niet een derde is die probeert zijn rechten uit te oefenen en zijn gegevens te manipuleren.

De Klant kan ook een klacht indienen over de manier waarop Tom&Co zijn persoonsgegevens verwerkt bij een toezichthoudende instantie. In België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 “Gegevensbeschermingsautoriteit”):https://www.privacycommission.be/ ; /www.autoriteprotectiondonnees.be). In Luxemburg is dit de Nationale Commissie voor gegevensbescherming (https://cnpd.public.lu/fr.html).

12.7 Bewaartermijn van de persoonlijke gegevens van de klant - De persoonlijke gegevens van de Klant worden bewaard voor de duur van zijn deelname aan de Coloco Club. Na afloop van zijn deelname aan de Club worden zijn persoonsgegevens slechts bewaard zolang als nodig is om Tom&Co in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen (boekhouding, belastingen en archivering) of om eventuele geschillen te beheren.

XIII.Algemene bepalingen

13.1 Wijziging van deze algemene voorwaarden
Tom&Co behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, met inbegrip van aanvullende voorwaarden, nadat hij de Klant/Houder hiervan op de hoogte heeft gesteld via zijn e-mailadres of andere contactgegevens die door de Klant aan Tom&Co zijn meegedeeld.

In een dergelijk geval heeft de Klant/Houder altijd het recht om zijn deelname aan de Coloco Club onmiddellijk en kosteloos te beëindigen.

13.2 Beperking van de aansprakelijkheid
Tom&Co verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om een optimale dienstverlening te bieden, maar is slechts gebonden aan een middelenverbintenis. Zij kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor een materiële fout of enige andere onvrijwillige fout of nalatigheid, behalve in geval van grove of opzettelijke fout van haar kant.

Tom&Co is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan de installatie of apparatuur van de Klant, met inbegrip van computerapparatuur, die het gevolg is van het gebruik van de Website of de Coloco Kaart.

Tom&Co wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval van een onderbreking, zelfs tijdelijk, van de diensten met betrekking tot de Coloco Kaart en Coloco Punten, hetzij online, in een Winkel of op een andere locatie.

Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, noch voor enige schade die niet voorzienbaar was op het moment van de aanvraag of levering van de Coloco Kaart. De aansprakelijkheid van Tom&Co is in ieder geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de Punten die de Klant/Houder in de afgelopen 3 jaar heeft gespaard. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor de persoonlijk schade van de Klant/Houder.

13.3 De Coloco Club beëindigen of bepaalde voordelen schrappen/wijzigen

Tom&Co behoudt zich het recht voor om de Club Coloco geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk, te beëindigen zonder dat Tom&Co verplicht is haar beslissing te motiveren. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij bepaalde voordelen met betrekking tot de Coloco Club kan verwijderen of aanpassen of het voordeel van de Club kan intrekken bij een groep personen (in het bijzonder in geval van fraude of poging tot fraude, vermoedelijk of vastgesteld). In dergelijke gevallen zal Tom&Co de Klant/Houder via een van de door de Klant aan Tom&Co verstrekte contactgegevens informeren.

13.4 Geen verklaring van afstand

Het niet naleven door Tom&Co van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of het niet nemen van enige actie of maatregel tegen de Klant in het geval van een (potentiële) inbreuk op enige bepaling van deze algemene voorwaarden, zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van zijn kant, tenzij Tom&Co dit schriftelijk bevestigt. Dit feit kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enige actie of recht in verband met een toekomstige inbreuk.

13.5 Bewijs

De Klant/Houder gaat ermee akkoord dat communicatie met Tom&Co en opgenomen elektronische bestanden gebruikt kunnen worden als bewijs van alle pertinente feiten. Hij aanvaardt ook dat telefonische gesprekken met Tom&Co voor hetzelfde doel kunnen worden opgenomen.

13.6 Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op de Coloco Club en deze algemene voorwaarden is alleen het Belgische of Luxemburgse recht (afhankelijk van het feit of de Kaarthouder in België of Luxemburg gedomicilieerd is) van toepassing.

Elke vordering tegen Tom&Co kan door de Klant/Houder enkel worden ingesteld voor de rechtbanken (Belgisch of Luxemburgs) van de plaats van de Tom&Co Winkel waarmee de aankoop van de betrokken producten of diensten werd afgesloten. In het geval dat het geschil betrekking heeft op de mededeling van een promotie, een gepersonaliseerd voordeel of een vermelding op de Websites, kan de vordering alleen worden ingesteld bij de rechtbanken die bevoegd zijn voor de zetel van Tom&Co (ANISERCO).

Tom&Co heeft altijd de mogelijkheid om een vordering in te stellen tegen een Klant/Houder voor de Belgische of Luxemburgse rechtbanken van de woonplaats van de Klant/Houder of de plaats waar Tom&Co zijn maatschappelijke zetel heeft.

13.7 Klantendienst

Bij vragen of opmerkingen over de Coloco Club kan de Tom&Co Klantendienst worden bereikt:

- per e-mail naar : servicedesk@tomandco.com

- per post naar het volgende adres: Tom&Co, Klantendienst, Noordkustlaan 16A B3, 1702 Dilbeek.

Tom&Co zal er alles aan doen om zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek of klacht om een tevredenstellende oplossing te vinden.


Gedaan te Dilbeek, 17 mei 2019